RAMP UP ATTENDANCE

MM slash DD slash YYYY
AGENTS IN ATTENDANCE
EXCUSED ABSENCE
UNEXCUSED ABSENCE